Senin Legi, 21 Januari 2019
14 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah


Arti Nama Era Soekamto
 

Arti Nama Era Soekamto

Berikut adalah Arti Nama Era Soekamto berdasarkan metode Pythagoras. Metode ini bukanlah mengartikan nama berdasarkan suatu bahasa namun mengartikan nama dengan menghitung tiap hurufnya dimana tiap huruf tersebut mengandung nilai dan arti tertentu sehingga satu huruf pun akan berpengaruh pada arti nama tersebut.
 
 

ERA SOEKAMTO
arti namanya adalah :
(8) Perasaan pada keadilan
(400) Perjalanan yang melelahkan
(22) Hukuman/pembalasan Tuhan
(20) Bengis, ketus dan kedukaan
(2) Kerusakan, kebinasaan dan kematian
(80) Kesembuhan
(6) Pekerjaan yang sempurna
(300) Kesentausaan dan suka ilmu pengetahuan
(36) Jenius dan berpengetahuan luas
(30) Kemasyhuran dan pernikahan
POSITIF : 60%


ERA
Arti namanya adalah :
(5) Kebahagiaan, kehormatan dan pernikahan
(14) Pengorbanan
(80) Kesembuhan
(6) Pekerjaan yang sempurna
POSITIF : 75%


SOEKAMTO
Arti namanya adalah :
(3) Spiritual, mistik, kepercayaan pada roh
(12) Alamat baik
(300) Kesentausaan dan suka ilmu pengetahuan
(36) Jenius dan berpengetahuan luas
(30) Kemasyhuran dan pernikahan
(6) Pekerjaan yang sempurna
POSITIF : 100% 
Tidaklah mudah mendapatkan arti nama yang 100% positif semua, diharapkan nama mengandung arti yang positif minimal 65%. Jika arti nama mayoritas sudah positif maka anda bisa mengecek apakah nama tersebut sudah sinkron dengan tanggal kelahiran ataukah belum. Silahkan cek di menu Nama Hoki. Bagi yang ingin melakukan pencarian arti nama lainnya silahkan klik Arti Nama
 TEPHRAMANCY

Merupakan suatu bentuk ramalan yang menggunakan abu yang dihasilkan dari pembakaran cabang-cabang pohon sebagai mediumnya.

SUFISME / TASAWUF

Tasawuf (Tasawwuf) atau Sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan akhlaq, membangun dhahir dan batin, untuk memporoleh kebahagian yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud (menjauhi hal duniawi) dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat (pelbagai aliran dalam Sufi) sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau kombinasi dari beberapa tradisi. Pemikiran Sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8, sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia.