Sabtu Pahing, 16 Februari 2019
10 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah


Satu Asma Empat Manfaat


Asma berikut ini jika dibaca secara istiqomah sangat bermanfaat untuk penopang kehidupan. Diantaranya :

1. Agar terhindar dari orang-orang zalim.

2. Agar terbebas dari segala kesempitan hidup.

3. Memenuhi segala kebutuhan hidup.

4. Memudahkan mencari rejeki.

Bacalah asma "Ya Lathif" (Yang Maha Lembut) minimal 129x atau kelipatannya dalam sehari.

NGIDANG

Merupakan puasa yang hanya diperbolehkan memakan dedaunan saja, dan air putih saja. Selain daripada itu tidak diperbolehkan.

SUFISME / TASAWUF

Tasawuf (Tasawwuf) atau Sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan akhlaq, membangun dhahir dan batin, untuk memporoleh kebahagian yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud (menjauhi hal duniawi) dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat (pelbagai aliran dalam Sufi) sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau kombinasi dari beberapa tradisi. Pemikiran Sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8, sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia.


belajar metafisika

info dunia gaib