argumentative essay about customer service help with physics homework online essay about community service project balancing chemical equations homework help

Senin Kliwon, 13 Juli 2020
22 DzulQa'dah 1441 Hijriyah


nomor hp hokiAJIAN

Nama awal dari sebuah ilmu yang bersifar mistis, misalnya ajian braja musti, ajian lembu sekilan dll.

SUFISME / TASAWUF

Tasawuf (Tasawwuf) atau Sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihan akhlaq, membangun dhahir dan batin, untuk memporoleh kebahagian yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud (menjauhi hal duniawi) dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat (pelbagai aliran dalam Sufi) sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau kombinasi dari beberapa tradisi. Pemikiran Sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8, sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia.


belajar metafisika

sewa alat pesta jakarta